Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Sena Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Sena Dictionary

August
Cipiri
Ciposi
December
Dimingu
February
Gana
July
Kwanzaa
Malichi
November
October
Pachinayi
Pachishanu
Pachitatu
Sabudu
abiligado
apanga
banja
bila
bingu
bwana
cha chinchino
cha ukhondo
chadidi
chakale
chakhale
chakubiliwira
chakuchena
chakufira
chakuswipa
chakutota
chifunga
chikondi
chilimwe
chilongero
chilungamo
chinsinsi
chinthu
chinthu chadidi
chinthu chakhale
chinthu chakuamba
chinthu chakubalika
chinthu chakuchepa
chinthu chakuchetuma
chinthu chakudabwitsa
chinthu chakufunikira
chinthu chakugometsa
chinthu chakulapha
chinthu chakulemera
chinthu chakulemera pankiti
chinthu chakuongoka
chinthu chakupolora
chinthu chakuthekera
chinthu chakuuma
chinthu chakuwanga
chiphaliwali
chokhweka
gulu
ikhali
inatha
iwepo
jiko
jina
kalata ya pa mtokoji
kalenda
khala
khangala
khisimisi
kufunjira
kupereka takhuta
m'bandakucha
m'dzinja
mabasa
mafambiro
manungo
masikati
mdzidzi
mkazimkulu
mphezi
mphindi
mtchamiro
mtengo
mvula
mwaka wa chinchino wadidi
mwezi wachinayi
ng'amba
nyanja
nyengo
ola
pakuamba
phindu
phoso
pyadidi
sofa
tchiku
tchuthi
thandauzira
ufulu
ufulu wakujitonga
uwangi
vida
.