Kufunjira chikondi, tchiku zinthu zonsene.

Sua khalaa kalata ya pa mtokoji mphangwa melo. Sua [act:need]a 3 mphindi ya ndzidzi iwepo.

Thoma lero!

  • Chikondi
  • Mtendere
  • Njeru

    Chakutanthauzira Mawu: Sena -